Acer platanoides Drumondii – javor mléč s bílozelenými listy

2,400 

Javor s podchozí výškou 2-2,4 m se založenou volně rostoucí korunou.

Kontejner 80-110 l

Kategorie: